AWARDS:

 

EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ: Semiha ÖZGÜL, Gökhan KARAKÜLAH, Aslı SUNER, “Gen İfadesi Zaman Serileri Hizalama Algoritmalarının Karşılaştırılması”, Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, 25 Mart 2017, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.

 

POSTER SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Ömer Faruk DADAŞ, Timur KÖSE, Mehmet N. ORMAN, Ayfer HAYDAROĞLU, Gül KİTAPÇIOĞLU, “Nadir Görülen Tümör Olgularının Sağkalım Analizinde Uygun Parametrik Modelin Belirlenmesi”, XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Kasım 2015, Acapulco Resort Convention & Spa Otel-Girne, KKTC.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Nur Özge SEZGİN, Mehmet N. ORMAN, “Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Birey İçi Değişkenliğin Eşitliğine Yönelik Testlerin Değerlendirilmesi”, XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül 2012, Kadir Has Kongre Merkezi, Kayseri.