E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Biyoistatistik Dersi

 

Diş Hekimliği Fakültesi Biyoistatistik Dersi açıklamasını indirmek için buraya tıklayınız.

  • Önşart bulunmamaktadır.
  • Her iki yarıyılda birer yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır. Ayrıca dönem içinde habersiz küçük sınavlar yapılacaktır.

Açıklamalar:
Ders: Lisans (Zorunlu)
Süre: 1.yıl – 1. ve 2. Yarıyıl
Uygulama: 2 saat/hafta
Dil: Türkçe
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH
Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amacı Diş Hekimliği Fakültesi Lisans öğrencilerine, Temel Biyoistatistik konuların anlatılarak öğrencilerin bu konularda uygulama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.  Bu ders ile öğrenciler temel istatistik konularında veri değerlendirme analiz bilgi ve becerisi kazanacaktır.

 

DERS ÖĞRETİM PLANI (GÜZ)

HAFTA KONULAR
1 Biyoistatistiğe Giriş
2 Sağlık Alanında Kullanılan Araştırma Tipleri
3 Veri Tipleri ve Sayısal Özetleme Ödev 1
4 Merkezi Egilim ve Değisim Ölçüleri
5 Tablo Hazırlama
6 Grafikler
7 Uygulama I
8 Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri
9 Uygulama II
10 Olasılıkta Temel Kavramlar
11 Bazı Olasılık Dağılışları
12 Uygulama III
13 Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler
14 Uygulama IV
15 Genel Uygulama
16 Ara Sınav

 

DERS ÖĞRETİM PLANI (BAHAR)

HAFTA KONULAR
1 İstatistiksel Tahminleme ve Hipotez Testlerine Giriş
2 Uygulama IV
3 Tek Örneklem-İki Örneklem Hipotez Testleri
4 Uygulama V
5 İkiden Çok Örneklem İçin Hipotez Testleri (Varyans Analizi-ANOVA)
6 Uygulama VI
7 Korelasyon Analizi
8 Genel Uygulama 2
9 Regresyon Analizi
10 Uygulama VII
11 Kategorik Veri Analizi
12 Uygulama VIII
13 Parametrik Olmayan Yöntemler
14 Uygulama IX
15 Genel Uygulama 3
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı/Diğer Materyal
İkiz, F., Püskülcü, H., Eren, Ş. “İstatistiğe Giriş“ Fakülteler Kitapevi, 2006.
Diğer kaynaklar
Rostner, B. “Fundementals of Biostatistics” 5th Ed. Duxbury press, USA, 2000
Munro, BH. “Statistical Methods for Health Care Research” 4th Ed. Lippincott press, USA, 2001.