8. Ulusal İstatistik Kongresi (27-30 Ekim 2013) Antalya